Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Skip to main content

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA A-BONA

Opći uvjeti poslovanja za Abon elektronički novac u Republici Hrvatskoj

 1. Opće odredbe 

1.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja („Opći uvjeti“) uređuju vaša prava i obveze te uvjete pod kojima ste dužni koristiti Abon elektronički novac (“Abon“). Opći uvjeti predstavljaju ugovor između Vas kao korisnika („vi“ ili „Korisnik“) i nas kao pružatelja usluge izdavanja Abon elektroničkog novca te predstavljaju odredbe sukladno kojima izdajemo elektronički novac i pružamo naše usluge vezane uz Abon.

1.2. Izdavatelj Abon elektroničkog novca je društvo Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, OIB: HR99833713101 (“mi” ili „izdavatelj“). Abon elektronički novac izdajemo sukladno odobrenju za izdavanje elektroničkog novca dobivenom od strane Hrvatske narodne banke („HNB“) (251-020/10-19/BV od 03.10.2019. godine). Izdavatelj izdaje Abon pod navedenom licencom važećom unutar cijelog Europskog gospodarskog prostora.

1.3. Kupovinom i korištenjem Abona prihvaćate ove Opće uvjete za provođenje povremenih transakcija. Prije kupnje Abona morate prvo pročitati ove Opće uvjete, a prije korištenja Abona morate prvo prihvatiti ove Opće uvjete, kako biste mogli koristiti Abon. Ako se ne slažete s ovim Općim uvjetima djelomično ili u cijelosti molimo vas da ne kupujete i ne koristite Abon.

1.4. Naši distribucijski centri (vidjeti članak 4. dolje) će vam prije kupnje Abona na zahtjev predati tiskani primjerak ovih Općih uvjeta. Možete također u svakom trenutku preuzeti primjerak Općih uvjeta s Web stranice.

 1. Izmjena Općih uvjeta

2.1. Ovlašteni smo izmijeniti ove Opće uvjete ako to smatramo potrebnim ili ako je to propisano zakonom. Ukoliko to namjeravamo učiniti, obavijestit ćemo vas o namjeravanoj izmjeni najmanje 2 (dva) mjeseca prije predloženog datuma početka primjene te izmjene. Sve obavijesti i izmjene bit će objavljene na https://aircash.eu (“Web stranica“). Pozivamo Vas da redovito pregledavate Web stranicu zbog mogućih obavijesti i izmjena Općih uvjeta.

2.2. Smatrat ćemo da ste suglasni s predloženim izmjenama te da ih prihvaćate ako prije njihova stupanja na snagu ne date pismenu izjavu o odbijanju izmjena. U slučaju prihvaćanja izmjena iste postaju obvezujuće i primjenjuju se na transakcije sa Abonom.

2.3. Prije trenutka stupanja izmjena na snagu imate pravo bez naknade otkazati ugovor s učinkom otkaza s bilo kojim datumom prije datuma stupanja izmjena na snagu. U ponuđenim izmjenama Općih uvjeta uputit ćemo vas na posljedice vaše šutnje, kao i na pravo na trenutan otkaz ugovora bez naknade. Za više informacija o postupku vezanom uz otkaz ugovora upućujemo vas na članak 7. (Otkaz).

2.4. Proširenje funkcionalnosti naše usluge ili uvođenje novih usluga koje ne zadiru u postojeće ne predstavljaju izmjenu Općih uvjeta.

 1. Naknade

3.1. Izdavatelj ne naplaćuje Korisniku Abona naknadu za izdavanje elektroničkog novca.

3.2. Ne zaračunavamo naknadu za provjeru stanja Abona. No, sljedeće naknade se primjenjuju:

3.2.2. Naknada za održavanje: bez naknade u prvih 3 mjeseci nakon kupnje, a nakon toga mjesečno 4 EUR. Za iznos ove naknade izravno se umanjuje stanje vašeg Abona.

3.2.3. Naknada za promjenu valute: sukladno stavku 8.5: 2% od obujma transakcije.

3.2.4. Naknada za iskup naplaćuje se sukladno članku 6 u iznosu 7,5%.

 1. Kupnja Abona

4.1. Kupnjom Abona prihvaćate ove Opće uvjete i sklapate s nama ugovor o izdavanju elektroničkog novca. Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Iz tehničkih razloga moguće je da na Abonu bude otisnut rok valjanosti ali to ni na koji način ne utječe na trajanje ugovora ili na Vrijednost pohranjenu na Abonu.

4.2. Abon možete kupiti u distribucijskim centrima s kojima imamo sklopljen ugovor („Distribucijski centri“). Vama najbliži Distribucijski centar možete pronaći na Web stranici putem tražilice. Zabranjeno je daljnje dijeljenje Abonova putem mrežnih platformi za dijeljenje datoteka.

4.3. Abon možete kupiti isključivo u Distribucijskom centru nakon plaćanja novčanog iznosa ispisanog na Abonu („Vrijednost“). Abon je dostupan u denominacijama definiranim u točki 5.1.

4.4. Morate imati najmanje 18 godina za kupnju Abona.

4.5. Svakom Abon-u dodijeljen je jedinstven identifikacijski broj („PIN“). Pri kupnji Abona u Distribucijskom centru dobit ćete papirnati vaučer na kojem će, između ostalih informacija, biti ispisan i PIN. Podatke s vaučera, a naročito PIN, ne otkrivajte nepoznatim osobama.

4.6.Osim uvjeta navedenih u članku 4., za kupnju Abona nisu potrebni nikakvi drugi uvjeti.

 1. Izdavanje i Korištenje Abona

5.1. Abon se izdaje u obliku vaučera u denominacijama prikazanim na Web stranici Izdavatelja. Svaki Abon ima jedinstveni PIN sadržan na vaučeru koji se pohranjuje u središnjoj bazi podataka Izdavatelja.

5.2. Abon elektronički novac je izdan odmah nakon primitka novčanih sredstava u Distribucijskom centru i tada vi postajete imatelj elektroničkog novca kojemu je Aircash izdavatelj a koji je pohranjen na Abonu..

5.3. Za korištenje Abona i kupovinu proizvoda ili usluga nije potrebno kreiranje korisničkog računa od strane imatelja Abona.

5.4. Abon možete koristiti za kupovinu u Internet trgovinama (prodavateljima roba i pružateljima usluga putem elektroničke trgovine) koji prihvaćaju Abon kao sredstvo plaćanja („Web trgovine“). Nakon kupovine Abon možete odmah koristiti za plaćanje u Web trgovinama. Za korištenje Abona potreban je pristup osobnom računalu ili sličnom uređaju koji se može povezati na Internet.

5.5. Abon se koristi na način da unesete 16-znamenkasti kod u web sučelje Web trgovina. Unosom koda pokreće se transakcija plaćanja i korisnik svojom autorizacijom transakcije daje suglasnost za izvršenje naloga za plaćanje. Izdavatelj potom vrši provjeru stanja Abona u središnjoj bazi podataka svih dodijeljenih i aktivnih Abon PIN-ova. Ako je stanje pozitivno Web trgovini se odmah daje potvrda plaćanja i korisnik može odmah raspolagati kupljenim proizvodima, uslugama ili novčanim stanjima na računima Web trgovine. Tada vi prestajete biti imateljem elektroničkog novca koji je bio pohranjen na predmetnom Abonu.

5.6. Abon možete koristi samo jednom za puni nominalni iznos na koji Abon glasi. Nije moguće upotrijebiti već iskorišteni bon, niti je moguće dva puta izdati isti bon.

5.7. Za isti postupak plaćanja (“transakcija”) možete koristiti nekoliko Abonova.

5.8. Prilikom plaćanja s Abonom od Vas će se zatražiti da unesete svoj PIN. Unosom PIN-a neopozivo ovlašćujete Web trgovinu da od nas zahtjeva da umanjimo Vrijednost vašeg Abona za puni nominalni iznos. Istovremeno neopozivo ovlašćujete nas da procesuiramo umanjenje Abona za puni nominalni iznos te nam dajete nalog da izvršimo plaćanje Web trgovini u istom iznosu. Nakon unosa PIN-a nalog za plaćanje ne možete opozvati.

5.9. Sva plaćanja izvršena putem Abona biti će u izražena eurima (EUR). Ukoliko plaćate proizvode i/ili usluge u nekoj drugoj valuti, iznos koji treba platiti pretvorit će se u EUR sukladno članku 8.

5.10. Preprodaja Abona bez našeg izričitog odobrenja je zabranjena. Također, svaki prijenos Abona (uz naknadu ili bez) koji je protivan propisima o sprječavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma je zabranjen. Naročito je zabranjeno prodavati, preprodavati, dijeliti ili kupovati Abon na neovlaštenim Internet platformama. Navedena zabrana se posebno odnosi na mrežno dijeljenje/prodavanje datoteka putem programa za zajedničko korištenje datoteka.

5.11. Ukoliko vaš Abon bude fizički oštećen, trebate nas odmah o tome obavijestiti, bilo putem telefona (broj pogledati na Web stranici) ili putem elektroničke pošte ([email protected]). Ukoliko oštećenje onemogućava korištenje, ili ga nije moguće popraviti, dostavit ćemo vam novi Abon. Ukoliko je Vrijednost na novoizdanom Abon-u veća od one na oštećenom, bit ćete dužni uplatiti razliku.

 1. Iskup

6.1. U svakom trenutku možete zahtijevati iskup vašega Abonu po nominalnoj vrijednosti u cijelosti. Kako biste to učinili, trebate nam poslati e-mail na [email protected] kojim zahtijevate iskup ili trebate nazvati službu za korisnike na broj naveden na Web stranici. Prije iskupa, morate nam dostaviti serijski broj Abona, vaše ime i prezime te kontakt telefon, presliku važećeg identifikacijskog dokumenta s fotografijom (osobna iskaznica ili putovnica), presliku važećeg Abona kao i broj vašeg računa u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji na koji želite da isplatimo sredstva, zajedno s IBAN-om i BIC-om. Radi ispunjavanja naših zakonskih obveza možemo od vas zatražiti i druge informacije prije nego izvršimo iskup. Iskup će bit izvršen bez odgađanja, po primitku zatraženih podataka. Naknada za iskup se naplaćuje samo u sljedećim slučajevima:

6.1.1. ako je ugovorom predviđen rok važenja ugovora, a vi otkazujete ugovor prije isteka takvog roka važenja;

6.1.2. ako zahtijevate iskup prije prestanka ugovora, osim u slučaju iz točke 6.1.1. ovog stavka ili

6.1.3. ako zahtijevate iskup nakon isteka roka od godinu dana od dana prestanka ugovora.

 1. Otkaz 

7.1. Ovlašteni ste u svakom trenutku prestati koristiti Abon te zatražiti iskup preostalih sredstava sukladno članku 6.

7.2. Ukoliko ste odlučili prestati koristiti Abon i zatražili iskup isplatit ćemo vam sva neiskorištena sredstva bez odgađanja, umanjena za iznos naknade sukladno članku 6., ako se primjenjuje.

7.3. U slučaju sumnje na prijevaru ili zlouporabu Abon-a, odnosno iz sigurnosnih razloga ili ako je to je potrebno zbog postupanja u skladu sa zakonom, ovlašteni smo odmah blokirati Abon. Navedeno se primjenjuje primjerice u slučaju sumnje da je Abon kupljen putem mrežnog dijeljenja/prodavanja datoteka ili na sličan način, uz naknadu ili besplatno. Ako nas kontaktirate i ukoliko smatramo da te okolnosti više ne postoje, dostavit ćemo Vam zamjenski Abon. Ako je vrijednost novoizdanog Abona veća od ostatka vrijednosti na blokiranom, bit ćete dužni uplatiti razliku.

 1. Valuta 

8.1. Abon se izdaje u eurima (EUR).

8.2. Abon se može koristiti u Web trgovinama u Republici Hrvatskoj.

8.3. Abon se može koristiti i u inozemstvu za prekogranične i međunarodne transakcije u onim inozemnim Web trgovinama koje prihvaćaju Abon kao sredstvo plaćanja. U tom slučaju cijena proizvoda i usluga može biti izražena u stranoj valuti.

8.4. Sva plaćanja za proizvode i usluge u bilo kojoj drugoj valuti koja nije euro (EUR) pretvorit će se u euro (EUR) prema Aircash prodajnom tečaju koji se primjenjuje na datum transakcije. Prije iniciranja platne transakcije na stranici web trgovca prikazat će se iznos u stranoj valuti i primjenjivi tečaj. Prije izvršenja plaćanja u stranoj valuti morat ćete dati suglasnost za preračunavanja valuta prema navedenim uvjetima.

8.5. Za svaku transakciju koja uključuje promjenu valute (gdje je valuta Abona različita od valute plaćanja u Web trgovini) primjenjuje se dodatna naknada za promjenu valute sukladno članku 3. Ukoliko Web trgovina naplaćuje naknade za promjenu valute, iste se obračunavaju i naplaćuju odvojeno od naših naknada i terete Vaš Abon.

 1. Dužna pažnja, sigurnost i zaštita PIN-a 

9.1. Dužni ste provjeriti da Abon sadrži PIN i serijski broj. Nakon primitka Abona dužni ste poduzeti sve razumne mjere za zaštitu personaliziranih sigurnosnih obilježja Abona. Ukoliko ne možete pročitati PIN i/ili serijski broj Abona ili ukoliko smatrate da je na bilo koji način neispravan, morate nas odmah o tome obavijestiti telefonom na (broj pogledati na Web stranici) ili putem elektroničke pošte ([email protected]) u kojoj ćete navesti serijski broj Abona i Vaše kontaktne podatke. Pokažu li se vaši navodi osnovanima dostavit ćemo Vam novi Abon.

9.2. Morate čuvati i zaštiti Vaš Abon PIN od neovlaštenog pristupa trećih osoba. Nitko, pa niti mi, nema vas pravo tražiti PIN, osim pri plaćanju u Web trgovinama.

9.3. Sve transakcije putem Vašeg Abon-a ili PIN-a će biti tretirane kao da su izvršene od strane Vas.

9.4. Ukoliko smatrate da je bilo koja od vaših transakcija netočno izvršena, ili u slučaju gubitka, zlouporabe ili neovlaštene uporabe Abona, morate nas o tome bez odgađanja obavijestiti, ali u svakom slučaju u roku od 13 mjeseci od dana transakcije.

9.5. Ukoliko je Vaš Abon ukraden morate nas bez odgađanja o tome obavijestiti telefonom (broj pogledati na Web stranici) putem elektroničke pošte ([email protected]) kako bismo blokirali preostali iznos na vašem Abonu. Za blokiranje Abona potreban nam je njegov serijski broj. Nakon obavijesti blokirat ćemo vaš Abon bez odgode i dostaviti Vam zamjenski u iznosu koji je preostao nakon blokade. Ukoliko je vrijednost novoizdanog Abon-a veća od ostatka vrijednosti na blokiranom, bit ćete dužni uplatiti razliku.

9.6. Prije nego Vam dostavimo novi Abon morate nam dostaviti dokaz o kupnji ukradenog Abon-a. U slučaju ukradenog Abona možemo od Vas tražiti da nam dostavite broj policijskog zapisnika.

9.7. Nećete biti odgovorni za platne transakcije koje su posljedica korištenja izgubljenog ili ukradenog Abon-a, ili posljedica druge zlouporabe, koje su izvršene nakon vaše obavijesti. Navedeno se ne primjenjuje u slučaju vašeg prijevarnog postupanja.

9.8. Ukoliko izgubite Abon ili Vam bude ukraden, a to ne prijavite, ili ga vi učinite nečitljivim na bilo koji način,mi nećemo za to biti odgovorni i nećemo ga zamijeniti. Imajte u vidu da u tom slučaju možete izgubiti sav iznos koji se nalazi na Abonu.

 1. Prigovor i pritužbe

10.1. Ukoliko ste na bilo koji način nezadovoljni s Abonom ili načinom na koji pružamo usluge, obavijestite nas na e-mail [email protected] kako bismo mogli istražiti okolnosti na koje se pozivate.

10.2. Sve pritužbe riješit ćemo najkasnije u roku od deset (10) dana od zaprimanja i dostaviti vam odgovor na adresu elektroničke pošte s koje je prigovor poslan.

10.3. Iznimno, ako ne budemo u mogućnosti dati vam odgovor u roku iz prethodnog stavka 10.2. ovoga članka iz razloga koji su izvan naše kontrole, dostavit ćemo vam u tom roku naš privremeni odgovor u kojemu se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor i rok do kojega ćete primiti konačan odgovor koji neće biti duži od trideset pet (35) dana od dana zaprimanja prigovora. U konačnom odgovoru na prigovor uputiti ćemo vas i na mogućnost podnošenja pritužbe HNB-u.

10.4. Ukoliko smatrate, ili ukoliko koja druga osoba koja ima pravni interes uključujući udruge potrošača smatra, da smo povrijedili svoje obveze iz glave II i/ili III Zakona o platnom prometu, odnosno Zakona o elektroničkom novcu, ili da smo postupili protivno Uredbi (EU) br. 2015/751 i/ili članku 5. stavak 2., 3. i 4. Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, možete podnijeti pritužbu HNB-u kao nadležnom tijelu.

10.5. Osim prigovora HNB-u, možete podnijeti i prijedlog za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Prijedlog možete podnijeti Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, Rooseveltov trg 2 (www.hgk.hr/centar-za-mirenje). Dužni smo sudjelovati u tako pokrenutom postupku alternativnog rješavanja spora.

 1. Sporovi s trgovinama

11.1. Ukoliko imate nesuglasica oko kupnje koju ste izvršili Abonom, te nesuglasice trebate riješiti izravno s Web trgovinom. Nismo odgovorni za kvalitetu, sigurnost, zakonitost, pravne i materijalne nedostatke ili bilo koju drugu okolnost ili svojstvo koja se tiče proizvoda odnosno usluga koje kupujete Abonom.

11.2. Jednom kada iskoristite Abon za kupovinu i unesete PIN ne možemo više zaustaviti transakciju.

 1. Odgovornost

12.1. Ukoliko ste oštećeni našim postupanjem nastalim namjerom ili krajnjom nepažnjom, bit ćemo odgovorni za štetu i Vaš gubitak najviše do iznosa preostalog na vašem Abonu te ne odgovaramo niti prihvaćamo odgovornost za druge gubitke ili štete (na primjer, gubitak časti, ugleda, nematerijalne štete itd.).

12.2. U slučaju da je plaćanje pogrešno izvršeno našom greškom, mi ćemo vam bez odgađanja, prema našoj samostalnoj ocjeni ili (i) izdati novi PIN ili (ii) uplatiti na vaš račun u banci u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji iznos plaćanja uključujući i sve naknade za koje je iznos vašeg Abona umanjen pri čemu smo ovlašteni od Vas zatražiti dokaz o kupnji Abon-a, identifikacijski dokument i podatke o računu (ako je potrebno). Navedeno se ne odnosi sljedeće slučajeve u kojima ćete vi biti odgovorni za sve gubitke na Abonu ako:

12.2.1. ste postupili prijevarno ili ugrožavate sigurnost vašeg Abona namjerno ili krajnjom nepažnjom; ili

12.2.2. ste propustili osporiti i prijaviti nam pogrešno izvršenu transakciju unutar 13 mjeseci od dana transakcije.

12.3. U slučaju pogrešnog ili pogrešno izvršenog plaćanja poduzet ćemo razumne mjere da Vam pomognemo u praćenju i povratu sredstava.

12.4. Nećemo biti odgovorni za bilo koji poremećaj ili pogoršanje naše usluge ili za poremećaje ili narušavanje posredničkih usluga na koje se oslanjaju naše usluge prema ovim Općim uvjetima, ako je takav poremećaj ili pogoršanje nastalo uslijed izvanrednih i nepredvidljivih okolnosti izvan naše razumne kontrole ili kontrole posrednika na koje se to odnosi.

12.5. Nećemo biti odgovorni za bilo koje neizravne ili posljedične gubitke, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izmaklu korist ili neimovinsku štetu. Nećemo biti odgovorni za bilo koje gubitke koji proizlaze iz našeg postupanja sukladno zakonskim obvezama i regulatornim zahtjevima.

12.6. Ništa u ovim Općim uvjetima neće voditi isključenju naše odgovornosti za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja ili za bilo koju drugu zakonsku odgovornost koja se ne može isključiti ili izmijeniti sporazumom ugovornih strana.

12.7. Nećemo biti odgovorni za prijavu ili plaćanje bilo kakvih poreza, pristojbi ili drugih davanja koji proizlaze iz vaše upotrebe Abona ili usluga navedenih u ovim Općim uvjetima.

12.8. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost ili obvezu ukoliko Web trgovina ne prihvati plaćanje Abonom ili za bilo koje propuste Web trgovine.

12.9. Ne odgovaramo za štetu koja nastane višom silom ili drugim nepredvidivim okolnostima koji su izvan naše razumne kontrole.

12.10. Iako nastojimo osigurati stalnu dostupnost i održivost našeg sustava, ne jamčimo stalnu dostupnost Abon sustava, osobito dostupnost sustava Distribucijskih centara ili Web trgovina.

12.11. Sukladno članku 33. stavak 1. podstavak 2. Zakona o platnom prometu (NN 66/18) nismo dužni dokazati da je autentifikacija platne transakcije bila provedena, da je platna transakcija bila pravilno zabilježena i proknjižena te da na izvršenje platne transakcije nije utjecao tehnički kvar ili neki drugi nedostatak naše usluge. Također nismo odgovorni za izvršenje neautoriziranih platnih transakcija i naknadu iznosa neautoriziranih platnih transakcija, kao i naknada naplaćenih u vezi s izvršenim neautoriziranim platnim transakcijama, ukoliko su primjenjive. Odredbe članaka od 42. do 45. i članak 46. stavak 1., stavak 2. točke 1., 2. i 3. te stavak 4. u dijelu koji se odnosi na prijevarno postupanje i stavak 5. Zakona o platnom prometu se ne primjenjuju se naš ugovorni odnos.

 1. Zaštita podataka 

13.1. Ovime nam izričito dajete pristanak na pristup, obradu, i zadržavanje svih podataka koje ste nam pružili u svrhu pružanja naših usluga temeljem ovih Općih uvjeta. Navedeno ne utječe na naša prava i obveze iz propisa o zaštiti podataka.

13.2. Navedeni pristanak možete bilo kad povući otkazivanjem Abona. Ukoliko na taj način povučete pristanak, prestat ćemo koristiti vaše podatke u tu svrhu, ali možemo nastaviti s obradom podataka u druge svrhe za koje imamo druge zakonske osnove, kao što je to slučaj kad smo zakonski obvezni voditi evidenciju o transakcijama.

13.3. Informacije o pravnoj osnovi, postupcima i svrsi obrade osobnih podataka, kao i sve ostale informacije sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) nalaze se na Web stranici.

13.4. Kako bi Web stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (kolačići) spremiti na vaše računalo. Korištenjem Web stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem ju i dalje možete pregledavati, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

 1. Prijenos ugovornog odnosa 

14.1. Ovlašteni smo prenijeti prava i obveze iz ovih Općih uvjeta na drugo trgovačko društvo u bilo kojem trenutku, na način da Vas o tome obavijestimo najmanje 1 (jedan) mjesec unaprijed.

14.2. Ukoliko to učinimo, to neće utjecati na Vaša prava. U tom slučaju, imat ćete 1 (jedan) mjesec tijekom kojeg možete uputiti prigovor te otkazati ugovor s trenutnim učinkom. Za daljnje informacije pogledajte Članak 7. (Otkaz). U tom slučaju nećemo vam zaračunati naknadu za iskup.

14.3. Vi niste ovlašteni prenijeti prava i obveze iz ovih Općih uvjeta na treće osobe.

 1. Mjerodavno pravo

Na ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo uz isključivu nadležnost domaćih sudova.

 1. Službeni jezik za komunikaciju

Službeni jezik za komunikaciju Izdavatelja i Korisnika je hrvatski, iako je moguće komunicirati i na drugim jezicima ukoliko se obje strane slože.

 1. Stupanje na snagu

Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede od 1. srpnja 2024. godine

Aircash d.o.o.