Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Skip to main content
 

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja za elektronski denar Abon v Republiki Sloveniji

1. Splošne določbe 

1.1. Ti Splošni pogoji poslovanja (»Splošni pogoji«) urejajo vaše pravice in obveznosti ter pogoje, pod katerimi ste dolžni uporabljati elektronski denar Abon (»Abon«). Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med vami kot uporabnikom (»vi« ali »Uporabnik«) in nam kot ponudnikom storitve izdaje elektronskega denarja Abon in predstavljajo določbe, v skladu s katerimi izdajamo elektronski denar in zagotavljamo svoje storitve v povezavi z Abonom. 

1.2. Izdajatelj elektronskega denarja Abon je družba Aircash d. o. o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, OIB: HR99833713101 (»mi« ali »izdajatelj«). Elektronski denar Abon izdajamo v skladu z odobritvijo za izdajo elektronskega denarja, ki smo jo pridobili od Hrvaške narodne banke (»HNB«) (251-020/10-19/BV z dne 3. 10. 2019). Izdajatelj izda Abon po navedeni licenci, veljavni v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru.

1.3. Z nakupom in uporabo Abona sprejemate te Splošne pogoje za izvajanje občasnih transakcij. Pred nakupom Abona morate najprej prebrati te Splošne pogoje, pred uporabo Abona pa najprej sprejeti te Splošne pogoje, da lahko uporabite Abon. Če se s temi Splošnimi pogoji delno ali v celoti ne strinjate, vas prosimo, da ne kupujete ali uporabljate Abona.

1.4. Naši distribucijski centri (glej 4. člen spodaj) vam bodo pred nakupom Abona na zahtevo izročili tiskani primer teh Splošnih pogojev. Primerek Splošnih pogojev lahko kadar koli prenesete tudi s spletnega mesta.

2. Sprememba Splošnih pogojev

2.1. Pooblaščeni smo za spreminjanje teh Splošnih pogojev, če se nam zdi potrebno ali če to zahteva zakon. Če to nameravamo storiti, vas bomo o nameravani spremembi obvestili vsaj 2 (dva) meseca pred predlaganim datumom začetka veljavnosti te spremembe. Vsa obvestila in spremembe bodo objavljeni na https://aircash.eu (»Spletno mesto«). Vabimo vas, da redno pregledujete spletno mesto glede morebitnih obvestil in sprememb Splošnih pogojev.

2.2. Upoštevali bomo, da se s predlaganimi spremembami strinjate in jih sprejemate, če ne boste dali pisne izjave o zavrnitvi sprememb, preden začnejo veljati. Če so spremembe sprejete, postanejo zavezujoče in veljajo za transakcije z Abonom.

2.3. Pred začetkom veljavnosti sprememb imate pravico brezplačno odpovedati pogodbo z učinkom odpovedi od katerega koli datuma pred datumom začetka veljavnosti sprememb. V predlaganih spremembah Splošnih pogojev vas bomo poučili o posledicah vašega molka, pa tudi o pravici takojšnje brezplačne odpovedi pogodbe. Za več informacij o postopku v zvezi z odpovedjo pogodbe vas napotimo na 7. člen (Odpoved).

2.4. Razširitev funkcionalnosti naše storitve ali uvajanje novih storitev, ki ne motijo obstoječih, ne predstavlja spremembe Splošnih pogojev.

3. Nadomestila

3.1. Izdajatelj uporabniku Abona ne zaračuna nadomestila za izdajo elektronskega denarja.

3.2. Za preverjanje stanja Abona ne zaračunavamo nadomestila. Vendar veljajo naslednja nadomestila:

3.2.2. Nadomestilo za vzdrževanje: brezplačno v prvih 6 mesecih po nakupu, potem pa 4 EUR na mesec. Znesek tega nadomestila neposredno zmanjša stanje vašega Abona.

3.2.3. Nadomestilo za zamenjavo Abona izdanega v Sloveniji na Aircash denarnico (velja, ko v Aircash denarnico vnesete Abon kupljen v Sloveniji, znesek viden na Aircash denarnici se zmanjša za znesek nadomestila): 3% zneseka transakcije.

3.2.4. Nadomestilo za spremembo valute: v skladu z odstavkom 8.5 2 % obsega transakcije.

3.2.5. Nadomestilo za unovčenje se zaračuna v skladu s 6. členom v višini 7,5 %.

4. Nakup Abona

4.1. Z nakupom Abona sprejemate te Splošne pogoje in z nami sklenete pogodbo o izdaji elektronskega denarja. Pogodba se sklene za nedoločen čas. Iz tehničnih razlogov je možno, da se Abon natisne z rokom veljavnosti, vendar to nikakor ne vpliva na trajanje pogodbe ali vrednost, shranjeno na Abonu.

4.2. Abon lahko kupite v distribucijskih centrih, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo (»Distribucijski centri«). Na spletnem mestu najdete vam najbližji distribucijski center prek iskalnika. Nadaljnja skupna delitev Abonov prek spletnih platform za izmenjavo datotek je prepovedana.

4.3. Abon lahko kupite izključno v Distribucijskem centru po plačilu zneska, ki je natisnjen na Abonu (“Vrednost“). Abon je na voljo v denominacijah, opredeljenih v točki 5.1, vendar si pridržujemo pravico, da določene denominacije začasno niso na voljo za nakup.

4.4. Za nakup Abona morate biti stari najmanj 18 let.

4.5. Vsakemu Abon-u je dodeljena edinstvena identifikacijska številka (»PIN«). Ko kupite Abon v distribucijskem centru, boste prejeli papirnati vavčer, na katerem bo, med drugimi, natisnjen tudi PIN. Podatkov iz vavčerja, zlasti PIN-a, ne razkrivajte neznancem.

4.6.Razen pogojev iz 4. člena za nakup Abona niso potrebni nobeni drugi pogoji.

5. Izdaja in uporaba Abona

5.1. Abon se izda v obliki vavčerja v apoenih, prikazanih na spletni strani izdajatelja. Vsak Abon ima edinstveni PIN vsebovan na vavčerju, ki se shrani v centralni bazi podatkov Izdajatelja.

5.2. Elektronski denar Abon se izda takoj po prejemu denarnih sredstev v distribucijskem centru in nato vi postanete imetnik elektronskega denarja, ki ga izda Aircash in je shranjen na Abonu. 

5.3. Če želite uporabiti Abon in kupiti izdelke ali storitve, ni treba ustvariti računa s strani imetnika Abona.

5.4. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena pri nakupu in/ali uporabi Abona za nakup blaga in storitev v določenih spletnih trgovinah ter za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ali drugih ustreznih predpisov, lahko izdajatelj zahteva predhodno identifikacijo in preverjanje identitete uporabnikov Abona v distribucijskem centru ali prek aplikacije Aircash.

5.5. Abon lahko uporabljate za nakupe v spletnih trgovinah (prodajalcem blaga in ponudnikom storitev prek elektronske trgovine), ki Abon sprejemajo kot plačilno sredstvo (»Spletne trgovine«). Po nakupu lahko Abon takoj uporabite za plačilo v spletnih trgovinah. Za uporabo Abona potrebujete dostop do osebnega računalnika ali podobne naprave, ki se lahko poveže z Internetom.

5.6. Abon se uporablja tako, da v spletni vmesnik spletne trgovine vnesete 16-mestno kodo. Z vnosom kode se sproži plačilna transakcija in uporabnik z odobritvijo transakcije da soglasje za izvršitev plačilnega naloga. Nato izdajatelj preveri stanje Abona v centralni zbirki podatkov o vseh dodeljenih in aktivnih PIN-ih Abona. Če je stanje pozitivno, spletna trgovina nemudoma prejme potrditev plačila in uporabnik lahko s kupljenimi izdelki, storitvami ali stanjem gotovine takoj razpolaga na računih spletne trgovine. Nato prenehate biti imetnik elektronskega denarja, ki je bil shranjen na predmetnem Abonu.

5.7. Abon lahko uporabite le enkrat za polno nominalno vrednost Abona. Uporabiti že uporabljenega Abona ni mogoče, niti ni istega bona mogoče izdati dvakrat. 

5.8. Za isti postopek plačila (»transakcija«) lahko uporabite več Abonov.

5.9. Pri plačilu z Abonom boste morali vnesti svojo kodo PIN. Z vnosom PIN-a nepreklicno pooblaščate spletno trgovino, da od nas zahteva, da zmanjšamo vrednost vašega Abona za celoten nominalni znesek. Hkrati nas nepreklicno pooblaščate, da obdelamo znižanje Abona za celoten nominalni znesek in nam dajete nalog, da opravimo plačilo v spletni trgovini v istem znesku. Po vnosu PIN-kode svojega plačilnega naloga ne morete preklicati.

5.10. Vsa plačila, opravljena prek Abona, bodo izražena v evrih. Če plačate izdelke in/ali storitve v kateri drugi valuti, se znesek, ki ga je treba plačati, pretvori v evre, v skladu z 8. členom. 

5.11. Preprodaja Abona brez našega izrecnega dovoljenja je prepovedana. Prav tako je prepovedan vsak prenos Abona (z nadomestilom ali brez), ki je v nasprotju z zakonskim namenom Abona in/ali predpisi o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma. Zlasti je prepovedano prodajati, preprodajati, deliti ali kupovati Abone na nepooblaščenih internetnih platformah. Ta prepoved velja zlasti za spletno izmenjavo/prodajo datotek prek programov za skupno rabo datotek.

5.12. Če je vaš Abon fizično poškodovan, nas o tem takoj obvestite po telefonu (glejte številko na spletni strani) ali po e-pošti ([email protected]). Če škoda preprečuje uporabo ali je ni mogoče popraviti, vam bomo priskrbeli nov Abon. Če je vrednost na novo izdanem Abonu višja od vrednosti na poškodovanem, boste morali plačati razliko.

6. Unovčenje

6.1. Kadar koli lahko v celoti zahtevate unovčenje vašega Abona po nominalni vrednosti. Če želite to narediti, nam morate na [email protected] poslati e-pošto z zahtevo po unovčitvi ali poklicati službo za pomoč strankam na številko, navedeno na spletnem mestu. Pred unovčitvijo nam morate predložiti serijsko številko Abona, svoje ime in priimek ter kontaktno telefonsko številko, kopijo veljavnega identifikacijskega dokumenta s fotografijo (osebne izkaznice ali potnega lista), kopijo veljavnega Abona in številko računa v Sloveniji ali v Evropski uniji, na kateri želite, da sredstva izplačamo skupaj s kodama IBAN in BIC. Da bi izpolnili naše zakonske obveznosti, lahko pred izvršitvijo unovčenja od vas zahtevamo druge podatke. Unovčenje bo izvedeno takoj po prejemu zahtevanih informacij. Nadomestilo za unovčenje se zaračuna samo v naslednjih primerih:

6.1.1. če pogodba določa rok veljavnosti pogodbe in jo odpoveste pred iztekom takega roka veljavnosti;

6.1.2. če zahtevate unovčenje pred odpovedjo pogodbe, razen v primeru iz točke 6.1.1. tega odstavka ali

6.1.3. če zahtevate unovčenje po preteku enega leta od datuma odpovedi pogodbe.

7. Odpoved 

7.1. Pooblaščeni ste, da kadar koli prenehate uporabljati Abon in zahtevate unovčenje preostalih sredstev v skladu s 6. členom.

7.2. Če ste se odločili, da prenehate uporabljati Abon in zahtevate unovčenje, vam bomo nemudoma izplačali vsa neuporabljena sredstva, znižana za znesek nadomestila v skladu s 6. členom, če se uporablja.

7.3. V primeru suma goljufije ali zlorabe Abona ali iz varnostnih razlogov ali če je to potrebno zaradi skladnosti z zakonodajo, smo pooblaščeni, da Abon takoj blokiramo. To velja na primer v primeru suma, da je bil Abon kupljen s spletno izmenjavo/prodajo datotek ali na podoben način, z nadomestilom ali brezplačno. Če se obrnete na nas in če menimo, da te okoliščine ne obstajajo več, vam bomo priskrbeli nadomestni Abon. Če je vrednost novo izdanega Abona višja od preostale vrednosti na blokiranem, boste morali plačati razliko.

  1. Valuta 

8.1. Abon se izda v valuti evro (EUR).

8.2. Abon lahko uporabite v spletnih trgovinah v Republiki Sloveniji.

8.3. Abon se lahko v tujini uporablja tudi za čezmejne in mednarodne transakcije v tistih tujih spletnih trgovinah, ki Abon sprejemajo kot plačilno sredstvo. V tem primeru cena izdelkov in storitev ne bo izražena v evrih, temveč v tuji valuti.

8.4. Vsa plačila za izdelke in storitve v kateri koli drugi valuti, ki ni evro (EUR), se pretvorijo v evre po prodajnem tečaju Aircasha, ki velja na datum transakcije. Pred začetkom plačilne transakcije bosta znesek v tuji valuti in veljavni tečaj prikazana na spletnem mestu trgovca. Pred plačilom v tuji valuti boste morali dati soglasje za pretvorbo valut v skladu z navedenimi pogoji.

8.5. Za vsako transakcijo, ki vključuje spremembo valute (kadar se valuta Abona razlikuje od valute plačila v spletni trgovini), se v skladu s 3. členom zaračuna dodatno nadomestilo za spremembo valute. Če trgovina zaračuna nadomestila za spremembo valute, se le-ti izračunajo in zaračunajo ločeno od našega nadomestila in bremenijo vaš Abon.

  1. Dolžna skrbnost, varnost in zaščita PIN-a 

9.1. Dolžni ste preveriti, ali Abon vsebuje PIN in serijsko številko. Po prejemu Abona ste dolžni sprejeti vse razumne ukrepe za zaščito personaliziranih varnostnih elementov Abona. Če ne morete prebrati PIN-a in/ali serijske številke Abona ali če menite, da je na kakršen koli način nepravilen, nas o tem takoj obvestite po telefonu na (glejte številko na spletni strani) ali po elektronski pošti ([email protected]), v katerem boste navedli serijsko številko Abona in svoje kontaktne podatke. Če se bodo vaše navedbe izkazale za utemeljene, vam bomo poslali nov Abon.

9.2. PIN Abona morate hraniti in zaščititi pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. Nihče, niti mi, nima pravice zahtevati vaš PIN, razen pri plačilu v spletnih trgovinah.

9.3. Vse transakcije prek vašega Abona ali PIN-a bodo obravnavane tako, kot da ste jih opravili vi.

9.4. Če menite, da je bila katera od vaših transakcij nepravilno izvedena ali v primeru izgube, zlorabe ali nepooblaščene uporabe Abona, nas o tem nemudoma obvestite, vsekakor pa v 13 mesecih od datuma transakcije.

9.5. Če vam ukradejo Abon, nas morate nemudoma obvestiti po telefonu (glejte številko na spletni strani) po elektronski pošti ([email protected]), da blokiramo preostali znesek na vašem Abonu. Za blokiranje Abona potrebujemo njegovo serijsko številko. Po obvestilu bomo vaš Abon nemudoma blokirali in vam zagotovili nadomestitev v znesku, ki ostane po blokadi. Če je vrednost novo izdanega Abona višja od preostale vrednosti na blokiranem, boste morali plačati razliko.

9.6. Preden vam dostavimo nov Abon, nam predložite potrdilo o nakupu ukradenega Abona. V primeru ukradenega Abona vas lahko prosimo, da nam posredujete številko policijskega zapisnika.

9.7. Ne boste odgovorni za plačilne transakcije, ki so posledica uporabe izgubljenega ali ukradenega Abona ali drugih zlorab, ki so nastale po vašem obvestilu. To ne velja v primeru vašega goljufivega ravnanja.

9.8. Če izgubite svoj Abon ali vam ga ukradejo in ga ne prijavite ali pa ga na kakršen koli način naredite neberljivega, zanj ne bomo odgovorni in ga ne bomo zamenjali. Upoštevajte, da lahko v tem primeru izgubite celoten znesek na Abonu.

  1. Ugovor in pritožbe

10.1. Če ste na kakršen koli način nezadovoljni z Abonom ali načinom, kako opravljamo storitve, nam to sporočite po e-pošti [email protected], da bomo lahko raziskali okoliščine, na katere se sklicujete.

10.2. Vse pritožbe bomo rešili najkasneje v desetih (10) dneh od prejema in vam poslali odgovor na elektronski naslov, s katerega je bila pritožba poslana.

10.3. Izjemoma, če vam ne moremo odgovoriti v roku iz predhodnega odstavka 10.2 tega člena iz razlogov, na katere ne moremo vplivati, vam bomo v tem roku poslali začasni odgovor, v katerem bodo navedeni razlogi za zamudo pri odgovoru na pritožbo in rok, do katerega boste prejeli končni odgovor, ki ne presega petintridesetih (35) dni od prejema ugovora. V končnem odgovoru na ugovor vas bomo napotili na možnost vložitve pritožbe pri HNB-ju.

10.4. Če menite, ali če katera koli druga oseba s pravnim interesom, vključno z združenji potrošnikov, meni, da smo kršili svoje obveznosti iz glave II in/ali III Zakona o plačilnem prometu ali Zakona o elektronskem denarju ali da smo ravnali v nasprotju z Uredbo (EU) št. 2015/751 in/ali odstavki 2. 3. in 4. člena 5. zakona o izvajanju predpisov Evropske unije na področju plačilnega prometa, lahko vložite pritožbo pri HNB-ju kot pristojnem organu.

10.5. Poleg ugovora HNB-ju lahko vložite tudi predlog za alternativno rešitev potrošniških sporov. Predlog lahko oddate v Arbitražnem odboru Hrvaške gospodarske zbornice, Zagreb, Rooseveltov trg 2 (www.hgk.hr/centar-za-mirenje). Dolžni smo sodelovati v tako sproženem postopku alternativnega reševanja sporov.

  1. Spori s trgovinami 

11.1. Če prihaja do nesoglasij glede nakupa, ki ste ga opravili z Abonom, jih morate razrešiti neposredno s spletno trgovino. Ne odgovarjamo za kakovost, varnost, zakonitost, pravne in materialne napake ali katero koli drugo okoliščino ali lastnino, povezano z izdelki ali storitvami, ki jih kupite z Abonom.

Če prihaja do nesoglasij glede nakupa, ki ste ga opravili z Abonom, jih morate razrešiti neposredno s spletno trgovino. Ne odgovarjamo za kakovost, varnost, zakonitost, pravne in materialne napake ali katero koli drugo okoliščino ali lastnino, povezano z izdelki ali storitvami, ki jih kupite z Abonom.

11.2. Ko enkrat izkoristite Abon za nakup in vnesete PIN, transakcije ne moremo več ustaviti.

12. Odgovornost

12.1. Če vas naša namerna ali huda malomarnost oškoduje, bomo odgovorni za škodo in vašo izgubo do zneska, ki ostane na vašem Abonu, vendar ne bomo odgovorni ali ne bomo sprejeli odgovornosti za druge izgube ali škodo (na primer izgubo časti, ugleda, nepremoženjska škoda itd.).

12.2. V primeru, da je bilo plačilo izvedeno po naši napaki, bomo po lastni presoji nemudoma ali (i) izdali novi PIN ali (ii) na vaš bančni račun v Evropski uniji nakazali znesek plačila, vključno z vsemi nadomestili, za katere je bil znesek vašega Abona zmanjšan, s čimer smo pooblaščeni, da zahtevamo od vas dokazilo o nakupu Abona, identifikacijski dokument in podatke o računu (če je potrebno). To ne velja za naslednje primere, v katerih boste odgovorni za vse izgube na Abonu, če:

12.2.1. ste ravnali goljufivo ali ogrožali varnost vašega Abona namerno ali iz hude malomarnosti; ali

12.2.2. ste pozabili izpodbijati in nam poročati o napačno izvedeni transakciji v 13 mesecih od datuma transakcije.

12.3. V primeru napačnega ali napačno izvršenega plačila bomo sprejeli razumne ukrepe, da vam pomagamo pri sledenju in izterjavi sredstev.

12.4. Ne bomo odgovorni za kakršne koli motnje ali poslabšanje naše storitve ali za motnje ali kršitev posredniških storitev, na katere se naše storitve nanašajo v skladu s temi splošnimi pogoji, če so takšne motnje ali poslabšanje posledica izrednih in nepredvidenih okoliščin, zunaj naše razumne kontrole ali kontrole posrednikov, na katere se to nanaša.

12.5. Ne bomo odgovorni za nobeno posredno ali posledično izgubo, vključno z izgubljenim dobičkom ali nematerialno škodo, vendar ne omejeno nanje. Ne bomo odgovorni za izgube, ki bi nastale zaradi našega spoštovanja zakonskih obveznosti in regulativnih zahtev.

12.6. Nič v teh Splošnih pogojih ne bo vodilo k izključitvi naše odgovornosti za škodo, ki je posledica smrti, telesnih poškodb ali zdravja, ali za katero koli drugo za odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali spremeniti s sporazumom pogodbenih strank.

12.7. Ne bomo odgovorni za prijavo ali plačilo katerih koli davkov, pristojbin ali drugih dajatev, ki izhajajo iz vaše uporabe Abonov ali storitev, navedenih v teh Splošnih pogojih.

12.8. Ne sprejemamo nobene odgovornosti ali obveznosti, če spletna trgovina ne sprejme plačila z Abonom ali kakršnih koli napak spletne trgovine.

12.9. Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala zaradi višje sile ali drugih nepredvidenih okoliščin, ki so zunaj naše razumne kontrole.

12.10. Čeprav si prizadevamo zagotoviti stalno razpoložljivost in trajnost našega sistema, ne zagotavljamo nadaljnje razpoložljivosti sistema Abon, zlasti razpoložljivosti sistemov distribucijskih centrov ali spletnih trgovin.

12.11. V skladu z 2. pododstavkom 1. odstavka 33. člena Zakona o plačilnem prometu (UL 66/18) nismo dolžni dokazovati, da je bila overitev plačilne transakcije izvedena, da je bila plačilna transakcija pravilno zabeležena in evidentirana ter da na izvedbo plačilne transakcije ni vplivala tehnična napaka ali kakšna druga pomanjkljivost naše storitve. Prav tako nismo odgovorni za izvrševanje nepooblaščenih plačilnih transakcij in povračilo zneska nepooblaščenih plačilnih transakcij ter nadomestila, zaračunana v zvezi z izvršenimi nepooblaščenimi plačilnimi transakcijami, če je to primerno. Določbe od 42. do 45. člena in 1. odstavka 46. člena, odstavka 2., 1., 2. in 3. točke ter 4. odstavka v delu, ki se nanaša na goljufivo ravnanje, in 5. odstavka Zakona o plačilnem prometu se ne uporabljajo za naše pogodbeno razmerje.

  1. Varstvo podatkov 

13.1. S tem izrecno soglašate z dostopom, obdelavo in hrambo vseh podatkov, ki ste nam jih posredovali za zagotavljanje naših storitev v skladu s temi Splošnimi pogoji. To ne vpliva na naše pravice in obveznosti iz predpisov o varstvu podatkov.

13.2. Navedeno privolitev lahko kadar koli prekličete tako, da prekličete svoj Abon. Če na ta način umaknete privolitev, bomo prenehali uporabljati vaše podatke za ta namen, vendar bomo lahko podatke še naprej obdelovali za druge namene, za katere imamo druge pravne podlage, na primer, ko smo zakonsko dolžni voditi evidenco transakcij.

13.3. Informacije o pravni podlagi, postopkih in namenu obdelave osebnih podatkov, pa tudi vse druge informacije v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) se nahajajo na spletnem mestu.

13.4. Da bi spletno mesto pravilno delovalo in se izboljšalo z namenom izboljšave vaše izkušnje brskanja, mora biti v vašem računalniku shranjena minimalna količina informacij (piškotkov). Z uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov, z blokiranjem katerih si ga lahko še vedno ogledate, vendar nekatere njegove funkcije ne bodo delovale.

  1. Prenos pogodbenega razmerja 

14.1. Pooblaščeni smo kadar koli pravice in obveznosti iz teh Splošnih pogojev prenesti na drugo trgovinsko družbo, tako da vas obvestimo vsaj 1 (en) mesec vnaprej.

14.2. Če to storimo, to ne bo vplivalo na vaše pravice. V tem primeru boste imeli na voljo 1 (en) mesec, v katerem lahko vložite pritožbo in takoj odpoveste pogodbo s takojšnjim učinkom. Za nadaljnje informacije glej 7. člen (Odpoved). V tem primeru vam ne bomo zaračunali nadomestila za unovčenje.

14.3. Vi niste pooblaščeni za prenos pravic in obveznosti iz teh splošnih pogojev na tretje osebe.

  1. Merodajno pravo

Te Splošne pogoje ureja hrvaško pravo z izključno pristojnostjo hrvaških sodišč, razen če zakonodaja Slovenije ali druge države članice zahteva začetek postopka v teh državah.

  1. Uradni jezik za komunikacijo

Uradni jezik za komunikacijo med izdajateljem in uporabnikom je slovenski, čeprav je možno komunicirati tudi v drugih jezikih, če se obe strani strinjata.

  1. Začetek veljavnosti

Ti splošni pogoji začnejo veljati 19. marta 2024.

Aircash d. o. o.