Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Skip to main content
 

Condiții generale

Termeni și condiții generale pentru moneda electronică Abon în România 

1. Dispoziții generale

1.1. Acești termeni și condiții generale („Termenii și condițiile generale”) guvernează drepturile și obligațiile dumneavoastră și condițiile în care sunteți obligat să utilizați moneda electronică Abon (“Abon”). Termenii și condițiile generale reprezintă contractul dintre dvs. în calitate de utilizator („dvs.” sau „Utilizator”) și noi, în calitate de furnizor al serviciului de emitere de monedă electronică Abon și reprezintă prevederile conform cărora emitem monedă electronică și oferim serviciile noastre legate de Abon.

1.2. Emitentul monedei electronice Abon este societatea Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, Cod fiscal: HR99833713101 („noi” sau „emitent”). Emitem monedă electronică Abon în conformitate cu aprobarea pentru emiterea de monedă electronică obținută de la Banca Națională a Croației („HNB”) (251-020/10-19/BV din 3 octombrie 2019). Emitentul emite un Abon sub licența menționată valabilă în întreg Spațiul Economic European.

 1.3. Prin achiziționarea și utilizarea Abon-ului, acceptați acești Termeni și condiții generale pentru efectuarea de tranzacții ocazionale. Înainte de a cumpăra un Abon, trebuie să citiți mai întâi Termenii și condițiile generale, iar înainte de a utiliza Abon, trebuie mai întâi să acceptați acești Termeni și condiții generale pentru a putea utiliza Abon. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții generale parțial sau integral, vă rugăm să nu cumpărați sau să utilizați Abon.

1.4. Centrele noastre de distribuție (a se vedea articolul 4 de mai jos) vă vor furniza o copie tipărită a acestor Termeni și condiții generale, la cerere, înainte de a cumpăra un Abon. De asemenea, puteți descărca oricând o copie a Termenilor și condițiilor generale de pe site.

2. Modificarea Termenilor si condițiilor generale

2.1. Suntem autorizați să modificăm acești Termeni și condiții generale dacă considerăm că acest lucru este necesar sau dacă este prevăzut de lege. Dacă intenționăm să facem acest lucru, vă vom anunța cu privire la modificarea intenționată cu cel puțin 2 (două) luni înainte de data propusă de intrare în vigoare a respectivei modificări. Toate notificările și modificările vor fi postate la https://abon.cash/ („pagina web”). Vă invităm să verificați în mod regulat pagina web pentru eventuale notificări și modificări ale Termenilor și condițiilor generale.

2.2. Vom considera că sunteți de acord cu modificările propuse și că le acceptați dacă nu dați o declarație scrisă de respingere a modificărilor înainte ca acestea să intre în vigoare. Dacă modificările sunt acceptate, acestea devin obligatorii și se aplică tranzacțiilor cu Abon.

2.3. Înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, aveți dreptul de a rezilia gratuit contractul la orice dată anterioară datei de intrare în vigoare a modificărilor. În modificările propuse la Termenii și condițiile generale, vă vom informa asupra consecințelor tăcerii dumneavoastră, precum și asupra dreptului la rezilierea imediată a contractului, fără taxe. Pentru mai multe informații despre procedura aferentă rezilierii contractului, vă trimitem la Articolul 7 (Reziliere).

2.4. Extinderea funcționalității serviciului nostru sau introducerea de noi servicii care nu interferează cu cele existente, nu constituie o modificare a Termenilor și condițiilor generale.

3. Taxe

3.1. Emitentul nu percepe utilizatorului de Abon o taxă pentru emiterea de monedă electronică.

3.2. Nu percepem taxă pentru a verifica starea Abon-ului. Cu toate acestea, se aplică următoarele taxe:

3.2.2. Taxa de întreținere: gratuit în primele 3 luni după cumpărare, iar după aceea 20 RON pe lună. Soldul Abon-ului dumneavoastră este redus direct cu valoarea acestei taxe.

3.2.3. Comision de schimbare a monedei: conform alineatului 8.5: 2% din volumul tranzacției.

3.2.4. Comisionul de răscumpărare se percepe în conformitate cu articolul 6 în valoare de 7,5%.

4. Cumpărare Abon

4.1. Achiziționând un Abon, acceptați acești Termeni și Condiții Generale și încheiați cu noi un acord de emitere a monedei electronice. Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată. Din motive tehnice, este posibil ca Abon să fie tipărit cu o dată de expirare, dar acest lucru nu afectează în niciun caz durata contractului sau valoarea stocată pe Abon.

4.2. Puteți cumpăra Abon-ul in centrele de distribuție cu care avem contract („Centre de Distribuție”). Puteți găsi Centrul de Distribuție cel mai apropiat de dvs. pe site printr-un motor de căutare. Este interzisă partajarea ulterioară a Abonurilor prin intermediul platformelor online de partajare a fișierelor.

4.3. Puteți cumpăra un Abon doar la Centrul de Distribuție după ce ați plătit suma imprimată pe Abon („Valoare”). Abon este disponibil în valorile definite la punctul 5.1, dar ne rezervăm dreptul ca anumite valori nominale să fie temporar indisponibile pentru cumpărare.

4.4. Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a putea cumpăra un Abon.

4.5. Fiecărui Abon i se atribuie un număr unic de identificare („PIN”). Când cumpărați un Abon de la Centrul de Distribuție, veți primi un voucher pe hârtie pe care, printre alte informații, va fi tipărit PIN-ul. Nu dezvăluiți străinilor informațiile din voucher, în special PIN-ul.

4.6. În afară de condițiile enumerate la articolul 4, nu sunt necesare alte condiții pentru achiziționarea unui Abon.

5. Emiterea și utilizarea Abonului

5.1. Abon se eliberează sub formă de voucher cu valori nominale afișate pe site-ul Emitentului. Fiecare Abon are un PIN unic conținut pe voucher care este stocat în baza de date centrală a Emitentului.

5.2. Moneda electronică Abon se emite imediat după primirea banilor în Centrul de Distribuție și apoi deveniți deținătorul de monedă electronică la care Aircash este emitent și care este stocată pe Abon.

5.3. Pentru a utiliza Abon-ul și pentru a cumpăra produse sau servicii nu este necesară crearea unui cont de utilizator de către titularul Abon-ului.

5.4. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului precedent al prezentului articol, la cumpărarea și/sau utilizarea Abonului pentru achiziționarea de bunuri și servicii la anumite magazine Web, iar în scopul îndeplinirii obligațiilor legale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului sau a altor reglementări relevante, emitentul poate solicita identificarea și verificarea prealabilă a identității utilizatorilor de Abon la centrul de distribuție sau prin intermediul aplicației Aircash.

5.5. Puteți folosi Abonul pentru a face cumpărături din magazinele online (vânzători de bunuri și furnizori de servicii prin intermediul de comerț electronic) care acceptă Abon ca mijloc de plată („Magazine web”). După achiziționarea Abon-ului, îl puteți folosi imediat pentru a plăti în magazinele online. Utilizarea unui Abon necesită acces la un computer personal sau un dispozitiv similar care se poate conecta la Internet.

5.6. Abonul este utilizat prin introducerea unui cod din 16 cifre în interfața web a Magazinului web. Prin introducerea codului se inițiază tranzacția de plată, iar utilizatorul, prin autorizarea tranzacției, își dă acordul pentru executarea ordinului de plată. Emitentul verifică apoi starea Abon-ului în baza de date centrală a tuturor PIN-urilor Abon, alocate și active.

5.7. Puteți utiliza Abonul o singură dată pentru suma nominală completă a Abonului. Nu este posibil să utilizați un bon deja utilizat și nici să fie emis același bon de două ori.

5.8. Puteți utiliza mai multe Abonuri pentru aceeași procedură de plată („tranzacție”).

5.9. Atunci când plătiți cu un Abon, vi se va cere să introduceți codul PIN. Prin introducerea codului PIN, autorizați irevocabil Magazinul web să ne solicite să reducem valoarea Abonul dvs. cu valoarea nominală completă. În același timp, ne autorizați irevocabil să procesăm reducerea Abonului pentru întreaga sumă nominală și ne dați ordin să facem o plată către magazinul web în aceeași sumă. Nu vă puteți anula ordinul de plată după ce ați introdus codul PIN.

5.10. Toate plățile efectuate prin Abon vor fi exprimate în leu românesc (RON). În cazul în care plătiți pentru produse și/sau servicii într-o altă monedă, suma de plătit va fi convertită în leu românesc (RON) în conformitate cu articolul 8.

5.11. Este interzisă revânzarea Abonurilor fără permisiunea noastră expresă. De asemenea, este interzis orice transfer al unui Abon (cu sau fără compensare) care este contrar scopului Abon-ului prevăzut de lege și/sau de reglementările privind prevenirea spălării banilor și lupta împotriva finanțării terorismului. Este interzisă în mod special vânzarea, revânzarea, distribuirea sau cumpărarea Abonului pe platforme de internet neautorizate. Această interdicție se aplică în special partajării/vânzărilor online de fișiere prin intermediul programelor de partajare a fișierelor.

5.12. Dacă Abonul dvs. este deteriorat fizic, ar trebui să ne anunțați imediat, fie prin telefon (vezi numărul de pe site), fie prin e-mail ([email protected]). Dacă deteriorarea împiedică utilizarea sa sau nu poate fi reparată, vă vom oferi un nou Abon. Daca valoarea de pe Abonul nou emis este mai mare decat pe cel deteriorat, veti fi obligat sa platiti diferenta.

6. Răscumpărare

6.1. În orice moment, puteți solicita răscumpărarea Abonului dvs. la valoarea nominală integrală. Pentru a face acest lucru, trebuie să ne trimiteți un e-mail la [email protected] pentru a solicita răscumpărarea. Înainte de răscumpărare, trebuie să ne furnizați numărul de serie al Abonului, prenumele, numele și numărul dvs. de contact, o copie a unui act de identitate cu fotografie valabil (carte de identitate sau pașaport), o copie a Abonului valabil, precum și numărul contului dvs. din România sau Uniunea Europeană la care doriți să plătim fonduri, împreună cu IBAN si BIC. Pentru a ne îndeplini obligațiile legale, este posibil să vă solicităm alte informații înainte de a efectua o răscumpărare. Răscumpărarea se va face fără întârziere, la primirea informațiilor solicitate. Taxa de răscumpărare se percepe numai în următoarele cazuri:

6.1.1. în cazul în care contractul prevede termenul contractului, iar dumneavoastră reziliați contractul înainte de expirarea acestui termen;

6.1.2. dacă solicitați răscumpărarea înainte de încetarea contractului, cu excepția cazului menționat la punctul 6.1.1. din acest alineat sau

6.1.3. dacă solicitați răscumpărarea după expirarea unui an de la data încetării contractului.

7. Reziliere 

7.1. Sunteți autorizat să încetați în orice moment să utilizați Abon și să solicitați răscumpărarea fondurilor rămase în conformitate cu articolul 6.

7.2. Dacă decideți să încetați să mai utilizați Abon și să solicitați răscumpărarea, vă vom plăti fără întârziere toate fondurile neutilizate, reduse cu valoarea comisionului prevăzute la articolul 6, dacă este cazul.

7.3. În caz de suspiciune de fraudă sau utilizare abuzivă a Abon-ului, sau din motive de securitate sau dacă acest lucru este necesar din cauza respectării legii, suntem autorizați să blocăm imediat Abon-ul. Acest lucru se aplică, de exemplu, în cazul suspiciunii că Abonu-ul a fost achiziționat prin partajare/vânzare online de fișiere sau în mod similar, contra cost sau gratuit. Dacă ne contactați și dacă considerăm că aceste circumstanțe nu mai există, vă vom oferi un Abon înlocuitor. Daca valoarea Abonul nou emis este mai mare decăt restul valorii celui blocat, veți fi obligat să plătiți diferența.

8. Monedă

8.1. Abon se emite în Leu Românesc (RON).

8.2. Abon se poate folosi în magazinele web din România.

8.3. Abon poate fi folosit și în străinătate pentru tranzacții transfrontaliere și internaționale în acele magazine web străine care acceptă Abon ca mijloc de plată. În acest caz, prețul produselor și serviciilor poate fi exprimat într-o altă valută decât leul românesc (RON).

8.4. Toate plățile pentru produse și servicii în orice altă monedă decât leul românesc (RON) vor fi convertite în leu românesc (RON) la cursul de vânzare al Aircash aplicabil la data tranzacției. Înainte de a iniția o tranzacție de plată, suma în valută și cursul de schimb aplicabil vor fi afișate pe site-ul comerciantului. Înainte de a efectua o plată într-o valută străină, va trebui să vă dați acordul pentru conversiile valutare în conformitate cu condițiile menționate.

8.5. Pentru fiecare tranzacție care implică o schimbare a monedei (în cazul în care moneda Abonului este diferită de moneda plății din Magazinul web) se aplică o taxă suplimentară pentru schimbarea monedei în conformitate cu articolul 3. În cazul în care Magazinul web percepe comisioane pentru schimbarea monedei, acestea sunt calculate și percepute separat de taxele noastre și sunt încasate din Abonul dvs.

9. Atenție, securitate și protecție PIN

 9.1. Sunteți obligat să verificați dacă Abonul conține un PIN și un număr de serie. La primirea Abon-ului, vi se cere să luați toate măsurile rezonabile pentru a proteja caracteristicile de securitate personalizate ale Abon-ului. Dacă nu puteți citi PIN-ul și/sau numărul de serie al Abon-ului sau dacă credeți că este incorect în vreun fel, trebuie să ne anunțați imediat prin telefon (vezi numărul de pe site) sau prin e-mail (informații @aircash.eu) în care veți indica numărul de serie al Abonului și datele dumneavoastră de contact. Dacă afirmațiile dumneavoastră sunt justificate, vă vom oferi un Abon nou.

9.2. Trebuie să păstrați și să protejați PIN-ul Abonului împotriva accesului neautorizat al terților. Nimeni, nici măcar noi, nu are dreptul să vă ceară PIN-ul, decât atunci când plătiți în magazinele web.

9.3. Toate tranzacțiile efectuate prin Abon-ul sau PIN-ul dvs. vor fi tratate ca și cum ar fi fost efectuate de dvs.

9.4. Dacă considerați că oricare dintre tranzacțiile dvs. a fost executată incorect sau în cazul pierderii, utilizării greșite sau utilizării neautorizate a Abonului, trebuie să ne informați fără întârziere, dar în orice caz în termen de 13 luni de la data tranzacției.

9.5. În cazul în care Abonul dvs. este furat, trebuie să ne anunțați imediat telefonic (vezi numărul de pe site) sau prin e-mail ([email protected]) pentru a bloca suma rămasă pe Abonul dvs. Pentru a bloca un Abon, avem nevoie de numărul de serie al acestuia. La primirea notificării, vă vom bloca fără întârziere Abonul și vă vom oferi un bon înlocuitor cu suma rămasă după blocare. În cazul în care valoarea Abonului nou emis este mai mare decât restul valorii celui blocat, veți fi obligat să plătiți diferența.

9.6. Înainte de a livra un nou Abon, trebuie să ne furnizați dovada achiziționării Abon-ului furat. În cazul furtului unui Abon, vă putem solicita să ne furnizați numărul de proces verbal întocmit la poliție.

9.7. Nu veți fi responsabil pentru tranzacțiile de plată care rezultă din utilizarea unui Abon pierdut sau furat sau ca urmare a altor abuzuri, care au fost comise după sesizarea dumneavoastră. Acest lucru nu se aplică în cazul comportamentului dvs. fraudulos.

9.8. Dacă pierdeți Abon-ul sau este furat și nu raportați asta sau îl faceți ilizibil în vreun fel, nu vom fi responsabili pentru acesta și nu îl vom înlocui. Rețineți că în acest caz puteți pierde întreaga sumă de pe Abon.

10. Plângeri și reclamații

10.1. Dacă sunteți în vreun fel nemulțumit de Abon sau de modul în care sunt oferite  serviciile noastre, anunțați-ne prin e-mail la [email protected], astfel încât să putem investiga circumstanțele la care vă referiți.

10.2. Vom rezolva toate reclamațiile în cel mult zece (10) zile de la primirea acestora și vă vom trimite un răspuns la adresa de e-mail de la care reclamația a fost trimisă.

10.3. În mod excepțional, dacă nu vom fi în măsură să vă dăm un răspuns în termenul prevăzut la alineatul anterior 10.2. din acest articol, din motive independente de voința noastră, vă vom furniza în această perioadă răspunsul nostru intermediar, care să precizeze motivele întârzierii răspunsului la reclamație și termenul până la care veți primi un răspuns final care nu va depăși treizeci și cinci (35) de zile de la data primirii reclamației. În răspunsul final la reclamație, vă vom informa cu privire la  posibilitatea de a depune o reclamație la Banca Națională Croată.

10.4. Dacă credeți sau dacă orice altă persoană cu un interes legal, inclusiv asociațiile de consumatori, consideră că ne-am încălcat obligațiile din capitolul II și/sau III din Legea privind tranzacțiile de plată sau Legea privind moneda electronică sau că am acționat contrar Regulamentului (UE) nr. 2015/751 și/sau articolelor 5, alin. 2, 3 și 4 din Legea privind implementarea reglementărilor Uniunii Europene în domeniul operațiunilor de plată, puteți depune o plângere la Banca Națională Croată în calitate de autoritate competentă.

10.5. Pe lângă reclamația depusă la adresa Băncii Naționale Croate, de asemenea, puteți depune o propunere de soluționare alternativă a litigiilor consumatorilor. Puteți depune o propunere la Centrul de Conciliere al Camerei de Comerț Croate, Zagreb, Rooseveltov trg 2 (www.hgk.hr/centar-za-mirenje). Suntem obligați să participăm la procedura alternativă de soluționare a litigiilor astfel inițiată.

11. Litigii cu magazinele

11.1. Dacă aveți neînțelegeri cu privire la achiziția pe care ați făcut-o folosind Abon-ul, ar trebui să rezolvați aceste neînțelegeri direct cu magazinul web. Nu suntem responsabili pentru calitatea, siguranța, legalitatea, defectele legale și materiale sau orice altă circumstanță sau calitate legată de produsele sau serviciile pe care le achiziționați cu Abon.

11.2. Odată ce utilizați Abonul pentru a face o achiziție și introduceți codul PIN, nu mai putem opri tranzacția.

12. Responsabilitate

12.1. Dacă sunteți prejudiciat de acțiunile noastre rezultate din intenție sau neglijență, vom fi răspunzători pentru dauna și pierderea dvs. maxim până la suma rămasă pe Abonul dvs., dar nu vom fi răspunzători și nu vom accepta răspunderea pentru alte pierderi sau daune (de exemplu, pierderea onoarei, a reputației, a prejudiciului moral etc.).

12.2. În cazul în care plata a fost efectuată incorect din greșeala noastră, conform propriei noastre evaluări, (i) vă vom emite, fără întârziere, un nou PIN sau (ii) vom plăti în contul dvs. bancar din România sau Uniunea Europeană suma plătită, inclusiv toate taxele pentru care a fost redusă suma Abonului dvs., dar suntem autorizați să solicităm dovada achiziției Abonului, un document de identificare și informațiile despre cont (dacă este cazul). Acest lucru nu se aplică următoarelor cazuri în care veți fi responsabil pentru toate pierderile din Abon:

12.2.1. dacă ați acționat în mod fraudulos sau ați pus în pericol siguranța Abonului dvs. în mod intenționat sau din neglijență gravă; sau

12.2.2. dacă nu ați reușit să contestați și să ne raportați o tranzacție executată în mod eronat în termen de 13 luni de la data tranzacției.

12.3. În cazul unei plăți efectuate în mod eronat, vom lua măsuri rezonabile pentru a vă ajuta în urmărirea și recuperarea fondurilor.

12.4. Nu vom fi răspunzători pentru nicio întrerupere sau deteriorare a serviciului nostru sau pentru întreruperea sau deteriorarea serviciilor intermediare pe care se bazează serviciile noastre în conformitate cu Termenii și condițiile generale, dacă o astfel de întrerupere sau deteriorare se datorează unor circumstanțe extraordinare și neprevăzute dincolo de controlul nostru rezonabil sau de controlul intermediarului la care se referă.

12.5. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere indirectă sau consecutivă, inclusiv, dar fără a se limita la, beneficiu pierdut sau prejudiciu moral. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere care decurge din acțiunile noastre în conformitate cu obligațiile legale și cerințele de reglementare.

12.6. Nimic din acești Termeni și condițiile generale nu va exclude răspunderea noastră pentru daunele rezultate din deces, vătămare corporală sau a sănătății sau pentru orice altă răspundere legală care nu poate fi exclusă sau modificată prin acordul părților contractante.

12.7. Nu vom fi responsabili pentru raportarea sau plata oricăror taxe, impozite sau alte taxe rezultate din utilizarea de către dvs. a Abonului sau a serviciilor enumerate în acești Termeni și condiții generale.

12.8. Nu acceptăm nicio responsabilitate sau obligație dacă Magazinul web nu acceptă plata prin Abon sau pentru orice omisiuni ale Magazinului web.

12.9. Nu răspundem pentru daunele cauzate de forță majoră sau alte circumstanțe neprevăzute care sunt dincolo de controlul nostru rezonabil.

12.10. Deși ne străduim să asigurăm disponibilitatea și sustenabilitatea continuă a sistemului nostru, nu garantăm disponibilitatea continuă a sistemului Abon, în special disponibilitatea sistemelor Centrului de Distribuție sau Magazinului Web.

12.11 În conformitate cu articolul 33 alineatul 1 subalineatul 2 din Legea privind tranzacțiile de plată (OG 66/18), nu suntem obligați să prezentăm vreo dovada că autentificarea tranzacției de plată a fost efectuată, că tranzacția de plată a fost primită și înregistrată corect și că executarea tranzacției de plată nu a fost afectată de vreo defecțiune tehnică sau un alt defect al serviciului nostru. De asemenea, nu suntem responsabili pentru executarea tranzacțiilor de plată neautorizate, nici pentru rambursarea valorilor tranzacțiilor de plată neautorizate, precum și nici pentru taxele percepute în legătură cu tranzacțiile de plată neautorizate executate, dacă este cazul. Prevederile articolelor 42-45 și ale articolului 46 alineatul 2, punctele 1, 2 și 3 și alineatul 4 cu privire la comportamentul fraudulos și alineatul 5 din Legea privind operațiunile de plată nu se aplică relației noastre contractuale.

13. Protecția datelor cu caracter personal

13.1. Prin prezenta, ne dați acordul expres să accesăm, să prelucrăm și să păstrăm toate datele furnizate în scopul prestării serviciilor noastre conform acestor Termeni și condiții generale. Acest lucru nu afectează drepturile și obligațiile noastre conform reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.

13.2. Puteți retrage acest consimțământ în orice moment prin anularea Abonului. Dacă vă retrageți consimțământul în acest fel, vom înceta să folosim în acest scop datele Dvs. cu caracter personal, dar putem continua să prelucrăm datele cu caracter personal în alte scopuri pentru care avem alte temeiuri legale, cum ar fi atunci când suntem obligați legal să păstrăm evidențe despre tranzacții.

13.3. Informații privind temeiul juridic, procedurile și scopul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și toate celelalte informații în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și despre libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) pot fi găsit pe pagina Web.

13.4. Pentru funcționarea corectă a paginii Web și pentru îmbunătățirea experienței Dvs. de navigare, este necesar de a stoca o cantitate minimă de informații (cookie-uri) pe computerul dumneavoastră. Utilizând pagina Web, acceptați utilizarea cookie-urilor, iar dacă blocați utilizarea acestora, puteți vizualiza în continuare pagina Web, dar unele caracteristici nu vor fi funcționale.

14. Transferul relațiilor contractuale 

14.1. Noi suntem autorizați să transferăm, în orice moment, drepturile și obligațiile din acești Termeni și condiții generale către o altă societate comercială, informându-vă cu cel puțin 1 (o) lună în avans.

14.2. Acest lucru nu va influența nicicum asupra drepturilor Dvs. În acest caz, veți avea la dispoziție 1 (o) lună în care puteți depune o plângere și puteți anula contractul care va intra în vigoare imediat. A se vedea articolul 7 (Rezilierea) pentru informații suplimentare. În acest caz, nu vă vom percepe nici o taxă de răscumpărare.

14.3. Dvs. nu sunteți autorizat să transferați drepturile și obligațiile din acești Termeni și condiții generale către terți.

15. Legea aplicabilă

Acești Termeni și Condiții Generale sunt guvernate de legea croată, cu jurisdicția exclusivă a instanțelor croate, cu excepția cazului în care legea României sau a altui stat membru impune deschiderea procedurilor în acele țări.

16. Limba oficială de comunicare

Limbile oficiale de comunicare între Emitent și Utilizator sunt engleza și croată, deși este posibil să se comunice în alte limbi dacă ambele părți sunt de acord.

17. Intrare în vigoare

Acești Termeni și condiții generale intră în vigoare la dată de 1 iulie 2024.