Skip to main content

Naknade

A-bon naknade

A-bon ne obračunava naknade za kupovinu ili korištenje A-bona.
Kupovina
0%
Za kupnju A-bona nema naknade, platiti ćeš točno koliko ćeš i vrijedi A-bon. Na svakom prodajnom mjestu možeš kupiti A-bon od 25 do 500 kuna.
Usluge
0%
Naknade za korištenje A-bona na online račune partnera ovise o njima – neki za to obračunavaju naknadu. A-bon ne.